مشترک گرامی ، جهت  تمدید اینترنت پرسرعت ، یکی از سرویس های زیر را انتخاب بفرمایید.
کد سرویس حداقل سرعت حجم بین الملل حجم داخلی ایرانی قیمت لینک خرید
tik40 512 کیلوبیت ماهانه 10 گیگ ماهانه 40گیگ ماهانه 12500 تومان انتخاب
tik100 1 مگابیت ماهانه 25 گیگ ماهانه 100گیگ ماهانه 20000 تومان انتخاب
tik160 2 مگابیت ماهانه 40 گیگ ماهانه 160گیگ ماهانه 25000 تومان انتخاب
tik200 3 مگابیت ماهانه 50 گیگ ماهانه 200گیگ ماهانه 35000 تومان انتخاب
tik240 4 مگابیت ماهانه 60 گیگ ماهانه 240گیگ ماهانه 40000 تومان انتخاب
tik360 8 مگابیت ماهانه 90 گیگ ماهانه 360گیگ ماهانه 50000 تومان انتخاب
tik700 16 مگابیت ماهانه 175 گیگ ماهانه 700گیگ ماهانه 80000 تومان انتخاب